Item

Laatste update 11 nov 2020

Aantal gezinnen 596
Gezinnen met meeste kinderen 13 Johan Philip Bekking en Cornelia Wilhelmina Hendrika Lokhoff
Aantal personen 1724

. (c) bekking.net